Co robimy?

Działalność inwestycyjna Spółki polega na nabywaniu atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie nieruchomości, którym nadawany jest charakter projektu inwestycyjnego prowadzący do podniesienia wartości nieruchomości. Poszczególne etapy projekty inwestycyjnego:

  1. Badania rynku pod kątem atrakcyjności i przeznaczenia nieruchomości
  2. Planowanie (wypracowanie koncepcji oraz planu inwestycji)
  3. Przygotowanie (przygotowanie dokumentów formalnych-prawnych, przygotowanie projektu architektonicznego, budowlanego, wykonawczego)
  4. Realizacja inwestycji (prace budowlane oraz kontrola realizacji inwestycji)

Nad projektem pracuje 5 wyspecjalizowanych działów:


Zarządzanie projektami:
- Specjalnie na potrzeby Spółki, naukowcy z Akademii Ekonomicznej napisali i wdrożyli specjalny system Zarządzania Projektami, który jest wykorzystywany w realizacji procesu inwestycyjnego.

System Zarządzania Projektami został doceniony przez kapitułę konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przyznała spółce GC Investment S.A. tytuł Najwyższa Jakość Quality International 2011.