Newsy GCI

Dobre wyniki finansowe grupy w trzecim kwartale

W trzecim kwartale 2011 roku Grupa Kapitałowa GCI osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy. Sprzedaż dwóch nieruchomości położonych w Bytomiu oraz wynajem posiadanych gruntów i budynków pozwolił na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 15,1 mln zł. Atrakcyjna cena zakupu sprzedanych nieruchomości oraz utrzymanie na niskim poziomie kosztów związanych ze świadczeniem usług najmu pozwolił na osiągnięcie zysku ze sprzedaży w wysokości 6,8 mln zł. Na zwiększenie wartości skonsolidowanego wyniku finansowego wpływ miał także przychód ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w Katowicach oraz dokonanie wyceny (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości) nowo nabytej nieruchomości inwestycyjnej do wartości rynkowej.

Zapoznaj się ze szczegółami raportu:
- Raport kwartalny jednostkowy za III Q
- Raport kwartalny skonsolidowany za III Q