Wydarzenie GCI w obiektywie

GCI partnerem Śląskiego Forum Inwestycji

W ramach obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych 2011, 28. września w katowickim Urzędzie Marszałkowskim odbyło się „III Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości” organizowane przez Śląską Izbę Budownictwa.

Na spotkaniu omawiano głównie kwestię barier procesów inwestycyjno-budowlanych w naszym regionie. Podczas jednej z sesji został podjęty temat barier realizacji procesów rewitalizacji nieruchomości poprzemysłowych, przy tej okazji o naszym projekcie Srebrne Stawy i rewitalizacji szybu Krystyna w Bytomiu opowiedzieli Pan Prezes Michał Goli oraz Prezes Armady Development – Rafał Kincer.

Pośród zaproszonych gości znaleźli się Marszałek Sejmu Śląskiego, Wojewoda Śląski, członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Regionalnej Izby Gospodarczej, rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej oraz lokalni przedsiębiorcy.