Nieruchomości na sprzedaż

Jaworzno, Elektryków

6 50.176898534692825,19.270019968750034 Mapa
jaworzno

elektryków

50.224213119.219645300000025

Nieruchomość jest zlokalizowana na wjeździe do Jaworzna, w obszarze o niskiej intensywności zabudowy. Bardzo dobre skomunikowanie dzięki dostępności do dróg wylotowych: Katowickiej oraz Wojska Polskiego (w kierunku A4/S1), Szczakowskiej (Dąbrowa Górnicza), Grunwaldzkiej (centrum Jaworzna oraz Kraków).

  • Uzbrojenie: woda, gaz, prąd, kanalizacja
  • Poprzedni użytkownik posiadał zezwolenie na prowadzenie produkcji uciążliwej dla środowiska
  • Skomunikowanie: nieruchomość jest skomunikowane poprzez ulicę Elektryków, która z jednej strony łączy się z ulicą Katowicką z drugiej z Wojska Polskiego

Na terenie nieruchomości nie ma budynków.

Więcej informacji

Tel. 668 872 444 E-mail: gcinvest@gcinvest.pl