Kontakt Dział Marketingu i PR

Biuro Zarządu
Izabela Wasilewska
Telefon: (032) 603 85 70 GSM: 668 040 236
E-mail: iwasilewska@gcinvestment.pl