Newsy GCI

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy GC Investment S. A. w upadłości układowej

Zarząd GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 402 1  § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 grudnia 2016 roku o godz. 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w  Katowicach przy ul. Gen. Zygmunta Waltera – Jankego 15b.

Dokumenty dostępne:
http://gcinvest.pl/walne-zgromadzenia-relacje-inwestorskie.html