Newsy GCI

Prywatna emisja akcji GC Investment SA zakończona sukcesem !

Informujemy, że pozyskaliśmy 15 mln złotych w ramach emisji nowych akcji serii C. Kolejnym etapem będzie emisja obligacji na co najmniej 20 mln złotych. Pozyskane aktywa przeznaczone będą na dalszy dynamiczny rozwój. Na 31 marca przewidziany jest debiut spółki na rynku NewConnect.

Dzisiejszy dzień to istotny moment w rozwoju naszej firmy. Jesteśmy dumni z faktu, że wartość naszej oferty nowych akcji jest najwyższą propozycją w 2011 r oraz jedną z najwyższych ofert nowych akcji uzyskanych przez dewelopera na rynku NewConnect. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować wszystkim inwestorom, którzy zaufali nam oraz wierzą w realizację naszych projektów. - komentuje Prezes Spółki GC Investment Michał Goli.