Newsy GCI

Raport z budowy Wille Parkowa

Stan zaawansowania prac budowlanych na terenie budowy Wille Parkowa:

  • Willa A – betonowanie ścian II piętra
  • Willa B – betonowanie ścian II piętra
  • Willa C – wykonane ściany parteru
  • Willa D – betonowanie ścian III piętra
  • Willa E – osiągnięto stan surowy otwarty
  • Garaż – wykonano środkowy segment.

W kolejnym etapie rozpoczną się roboty związane z wykonaniem:

  • ścianek działowych
  • wewnętrznych instalacji
  • sieci zewnętrznych.