Życiorysy Zarządu i Rady Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI:

Dominik Staroń - Prezes Zarządu

Wykształcenie:
Podyplomowe wyższe (Executive MBA) - Univesity of Baltimore/Uniwersytet Łódzki

Doświadczenie zawodowe: 2000-09 - Gazeta Giełdy Parkiet, Warszawa - analityk niezrzeszony
2000-02 - Hoga S.A., Gliwice - analityk giełdowy
2002-08 - Sanpellegrino Polska Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki - Dyrektor Handlowy / Kierownik d/s Zarządzania Finansami
2007-09 - Pawo Sp. z o.o., Pabianice - Dyrektor Handlowy
2009-10 - Niobe-Sanpellegrinopolska Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki - Kierownik Zarządzający Projektem
2010-11 - Niobe Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki - Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu / Likwidator
2010-11 - Borowiecki Sp. z o.o., Konstantynów Łódzki - Prezes Zarządu
2012-13 - Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., Łódź - Dyrektor Handlowy
2013 - Zwoltex Sp. z o.o., Zduńska Wola - Dyrektor Handlowy
2014 - Letus Capital S.A., Katowice - Prezes Zarządu (obecnie)

Od 2013 roku jest członkiem rad nadzorczych spółek giełdowych; uczestniczył także jako niezależny doradca w postępowaniach naprawczych/upadłościowych trzech innych niż ww. podmioty.


RADA NADZORCZA:

Tomasz Przeradzki – Przewodniczący Rad Nadzorczej

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie - Wydział Handlu Transportu i Usług w zakresie Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Ministra Infrastruktury dla Dynapac Poland Sp. z o.o. za najlepszą ofertę w kategorii „Maszyny i sprzęt budowlany”

Doświadczenie:
1995-2001 - Prezes Zarządu Svedala Polska Sp. z o.o.
2001-2004 - Prezes Zarządu Metso Minerals Poland Sp. z o.o.
06.2004 - obecnie - Prezes Zarządu Dynapac Poland Sp. z o.o.


Wojciech Szota - Sekretarz Rad Nadzorczej

Wykształcenie:
Wyższe, Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i Robotyki (mgr inż.),

Doświadczenie:
2005 do teraz - Dyrektor ds. Marketingu Toyota Katowice
2006 do teraz - Dyrektor ds. Marketingu Lexus Katowice


Tadeusz Pulter – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Wyższe techniczne - Politechnika Wrocławska

Doświadczenie zawodowe:
1977-1988 - Zakład Elektroniki Górniczej, Tychy – kierownik wydziału
1988-1995 - CNPSS Meraster Spółka Akcyjna, Katowice – szef zakładu, Prezes Zarządu
1996-1999 - Goli Car Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Prezes Zarządu
1999-2000 - PHU Bistra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Członek Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
2000-2002 - Car Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Prezes Zarządu, dyrektor naczelny
2006-2009 - GC Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
od 2009 - GC Investment Spółka Akcyjna, Katowice, Wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych
2003–2010 - M.G. Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Wiceprezes Zarządu
od 2010 - M.G. Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Katowice, Członek Rady Nadzorczej


Tadeusz Biedzki – Członek Rady Nadzorczej

Dziennikarz, przedsiębiorca i podróżnik.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych autor „Polityki” i „Przeglądu Tygodniowego”.
Po upadku komunizmu redaktor naczelny „Trybuny Śląskiej” (w latach 1991-2000), a także przedsiębiorca i właściciel kilku firm.
Od dwudziestu lat podróżuje z plecakiem po świecie. Odwiedził kilkadziesiąt państw.


Krzysztof Płachta - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: Wyższe (magister inżynier nawigator morski) – Wydział Nawigacyjny w zakresie transportu morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.
Ukończył ponadto następujące kursy i szkolenia: 1994 – Kurs Maklera Papierów Wartościowych - ROTEX z siedzibą w Gdańsku,
1994 – Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych z Udziałem Skarbu Państwa – Centrum Prywatyzacji,
1995-1998 – szkolenia z zakresu wyceny i analizy ekonomiczno-finansowej, czytania sprawozdań finansowych oraz aktywnej sprzedaży usług finansowych,
1997 – szkolenie „Kontrakty terminowe” – Top Consulting Ltd. oraz Gazeta Giełdy Parkiet,
1997 – cykl szkoleń obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, podejmowania decyzji i negocjacji,
1997-1999 – Master od Business Administration (MBA) - Uniwersytet Gdański,
1999-2000 – Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
2003-2004 – Studium szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, dla potrzeb skarbowo-podatkowych oraz studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych,
2007-2008 – Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie,
2009-2011 - Studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

Licencjonowany makler papierów wartościowych (Licencja Maklera Papierów Wartościowych Nr 656). Wpisany na Listę Syndyków przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (od stycznia 2004), posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego od lipca 2003 r. (uprawnienia nr 4003) oraz licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami (Nr 17853).

Doświadczenie:
1) 06.1989 – 06.1992 - oficer na statkach handlowych PLO, Gdynia;
2) 07.1992 – 12.1993 - oficer na statkach handlowych obcych bander;
3) 07.1994 – 09.1995 - starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie Oddział w Gdańsku;
4) 10.1995 – 01.2004, 05.2004 – 05.2006 oraz 05.2006 – 09.2006 (1/5 etatu) - Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie;
5) 01.2004 – 05.2004 - Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w Krakowie;
6) 04.2006 – 08.2008 - Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku;
7) 05.2006 – 03.2007 - Prezes Zarządu EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku;
8) 04.2007 – 03.2010 - Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Format Investment SA z siedzibą w Gdańsku;
9) 07.2007 – do chwili obecnej - Prezes Zarządu TRADO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (10.2009 – TRADO SA);
10) 03.2010 – do chwili obecnej - Prezes Zarządu Corent Sp. z o.o.

Był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w następujących podmiotach:
- Dom Maklerski PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie – Prezes Zarządu (01 – 05.2004),
- Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku – Członek Zarządu (04.2006 – 08.2008),
- EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (05.2006 - 03.2007),
- BANKIER.PL SA z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (04.2007 – 09.2009),
- TRANS POLONIA sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (04.2007 – 06.2008),
- W-H SA – Członek Rady Nadzorczej (10.2007 – 02.2008), - SOVEREIGN CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (04.2007 – 01.2010),
- POLMED SA z siedzibą w Starogardzie Gdańskim – Przewodniczący Rady Nadzorczej (12.2006 - obecnie),
- TRANS POLONIA SA z siedzibą w Tczewie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (06.2008 – obecnie),
- EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (05.2007 – obecnie),
- Business Angel Seedfund z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (04.2007 - obecnie),
- Pekabex Wykup Managerski SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (02.2008 – obecnie),
- WMP sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (04.2007 - obecnie),
- TRADO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (10.2009 – TRADO SA – Prezes Zarządu (07.2007 – obecnie),
- Corent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – Prezes Zarządu (10.2009 – obecnie).

Był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem w spółce kapitałowej lub osobowej:
- EURO INVESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (01.2009 – obecnie),
- Corent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (10.2009 – obecnie),
- VOICETEL COMMUNICATIONS SA z siedzibą w Gdańsku (09.2012 – obecnie).

Pan Krzysztof Płachta nie jest obecnie, ani w okresie ostatnich pięciu lat nie był wspólnikiem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej poza wyżej wymienionymi. Ponadto, zgodnie ze złożonym przez Pana Krzysztofa Płachtę oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat: - w stosunku do niego nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa;
- nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla;
- nie przedstawiono jego osobie żadnych oskarżeń publicznych, ani sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, w tym uznanych organizacji zawodowych;
- nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.