Strategia firmy

Punktem wyjścia w opracowaniu strategii rozwoju na najbliższe lata były trzy założenia:

Na podstawie ww. założeń, na ustalone zostały następujące cele strategiczne: