Walne Zgromadzenia

Dokumenty związane ze zwołaniem ZWZ GC Investment S.A. na 17.08.2017r.:Archiwum


Dokumenty związane ze zwołaniem ZWZ GC Investment S.A. na 28.12.2016r.:


Dokumenty związane ze zwołaniem ZWZ GC Investment S.A. na 30.06.2014 r.:

Informacje dodatkowe:


Dokumenty związane ze zwołaniem ZWZ GC Investment S.A. na 28.06.2013 r.:

Informacje dodatkowe:


Dokumenty związane ze zwołaniem NWZ GC Investment S.A. na 21.02.2013 r.:

Informacje dodatkowe:


Dokumenty związane ze zwołaniem NWZ GC Investment S.A. na 05.11.2012 r.:

Informacje dodatkowe:


Dokumenty związane ze zwołaniem NWZ GC Investment S.A. na 09.07.2012 r.:

Informacje dodatkowe:


Dokumenty związane ze zwołaniem ZWZ GC Investment S.A. na 22.06.2012 r.: